bouw-plan-begeleiding

bouw-plan-begeleiding

bouwplan begeleiding

Uw bouwplannen samen met ons vorm geven! Wij kunnen u in het volledige traject begeleiden van het eerste ontwerp tot aan de oplevering van het gebouw. U heeft contact met de projectcoördinator die het gehele traject uw aanspreek punt is, deze coördinator is tevens een adviseur die precies weet waar hij over praat. Hij zal dus ook een onderdeel van het plan onder zijn hoede nemen.

Samen met onze architect gaat u aan tafel zitten om het plan te ontwikkelen en vorm te geven precies zoals u dat wil. Op de achtergrond kijken de andere adviseurs over de schouder mee of het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen, knelpunten voorzien worden in de uitvoering of oplossingen aandragen die minder kostbaar zijn. De bouwkundig tekenaar zet alle ideeën over naar het daadwerkelijke ontwerp en maakt tekeningen die voor de aanvraag omgevingsvergunning geschikt zijn. In de tussentijd maken de adviseurs de benodigde berekeningen en rapportages. De coördinator zal namens u de aanvraag omgevingsvergunning indienen en als aanspreekpunt naar de het bevoegd gezag dienen. In de tussentijd kan een aannemer gekozen worden op basis van de bestektekeningen die de bouwkundig tekenaar heeft gemaakt.

Na het verlenen van de vergunning kan begonnen worden aan de bouw waarbij, op de momenten dat het nodig is, een adviseur op bouwplan begeleiding faalkostende bouwplaats komt controleren of de werkzaamheden worden uitgevoerd conform bestek (denk aan het controleren van de wapening door de constructeur, of de installaties door de installatie adviseur). Na afronding van de bouw wordt een oplevering gepland door de aannemer, u als opdrachtgever en de projectcoördinator.

Dit hele proces zal ervoor zorgen dat de faalkosten worden verkleind, bouwfouten worden vermeden en u wordt ontzorgt. Voor meer informatie, of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Uw vraagstukken, onze uitdaging!