Nieuws 29-02-2020

Nieuws 29-02-2020

bengOp 1 januari 2021 zal een heel pakket aan normen en richtlijnen vervallen ter bepaling van de energiezuinigheid van gebouwen (EPC, EPA, EPN) en het huidige energielabel. In plaats daarvan wordt de NTA 8800 geïntroduceerd waarmee voor alle gebouwen, nieuw en bestaand, de vereiste indicatoren kunnen worden bepaald. Dat houdt in dat vanaf 1 januari 2021 voor nieuwbouw geen EPC berekening meer wordt opgesteld maar een NTA 8800 berekening waarbij getoetst wordt aan de BENG indicatoren zoals zal worden opgenomen in de Omgevingswet.
 
Vanaf die datum moet voor iedere nieuwbouw een afmelding plaatsvinden en wel op twee momenten, bij het indienen van de omgevingsvergunning en bij de oplevering van de nieuwbouw waarbij tevens een energielabel aan de woning wordt gekoppeld. Dit houdt dus ook in dat bij een appartementencomplex ieder appartement afzonderlijk wordt afgemeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en bij de oplevering van het gebouw.
 
Indien vóór 1 januari 2021 een EPC berekening is opgesteld voor een gebouw dient bij oplevering ná 1 januari 2021 ook een energielabel worden afgegeven. Daarnaast moet van alle gebouwen die onder het regiem van de NTA 8800 worden beoordeeld een digitaal dossier worden bijgehouden met alle tekeningen, berekeningen, kwaliteitsverklaringen en foto’s van voor, tijdens en bij oplevering van de bouw. Er dient te allen tijde aangetoond te worden dat gebouwd is volgens de afgemelde BENG berekening. Het energielabel voor nieuwbouw zal worden afgegeven per grondgebonden woning of per appartement, dat betekent dus dat bij een appartementencomplex voor ieder appartement 2 keer een afmelding plaatsvindt, per afmelding zal een bedrag moeten worden afgedragen aan de instantie die de energielabels beheert. Daarnaast dient het gehele traject van opstellen, afmelden en opleveren van de BENG berekening door een gecertificeerd bureau te geschieden.
 
Een en ander houdt dus in dat de kosten voor een BENG berekening hoger zullen uitvallen dan de huidige EPC berekening en moet rekening worden gehouden dat ook op de bouwplaats aandacht dient te worden besteed aan het bijhouden van het dossier.
 
Op dit moment is er nog geen software beschikbaar, is de BRL nog niet definitief en kan derhalve ook nog geen bedrijf gecertificeerd worden. In de loop van het jaar zal hier meer over bekend worden

Indien u graag op de hoogte wil blijven van de komende wetswijzigingen kunt u zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Uw vraagstukken, onze uitdaging!