nieuws 05-01-2016

nieuws 05-01-2016

subsidie duurzame energie

 

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

subsidie duurzame energie

 

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten die op de website van RVO is te raadplegen.

Uw vraagstukken, onze uitdaging!