Actueel

29-02-2020

Van EPC naar BENG!

08-03-2017

Zeer lage frequentie van de uitbarsting van de Etna in De Bilt gemeten

23-02-2016

Nieuwe norm voor gelijkwaardigheid grote brandcompartimenten NEN 6079 gepubliceerd

27-01-2016

Roep om landelijke norm Laag Frequent geluid in Almere.

09-02-2016

Kwaliteitsborging voor het bouwen levert geld op.

22-01-2016

Woningen minder waard door verkeerslawaai.

05-01-2015

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie in huis. Komend jaar 70 miljoen beschikbaar.

20-01-2018

Vanaf 1 januari 2018 gelden er minimum eisen voor de milieuprestatie van nieuwe woningen en kantoren.

04-01-2016

Sportstichtingen en -verenigingen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor maatregelen voor energiebesparing of toepassen van duurzame energie.

20-11-2015

Groningers klagen het meest over geluidsoverlast.

Uw vraagstukken, onze uitdaging!